Udnyt kundestrømmen i dine butikker markant bedre

Med vores EXITshopping® koncept fokuserer vi på, hvordan den enkelte butik – og dermed kæden – gennem unik indsigt i kundernes og personalets ageren i butikken, kan øge indtjeningen enkelt, effektivt og hurtigt.

Se hvordan EXITshopping® fungerer

Det handler om at forbedre performance

Kæderne i dag lever med den udfordring, at de både skal udvikle salget og reducere omkostningerne.

Et centralt indsatsområde er derfor, at kæderne bliver bedre til at eksekvere på den kundestrøm, der kommer i butikkerne. Eller med andre ord: Produktiviteten skal øges markant.

Det indebærer en stigende efterspørgsel efter metoder og værktøjer, som kan bidrage til at løse denne udfordring. Vi leverer dette - på en måde, som er meget mindre ressourcekrævende end man forestiller sig.


EXITshopping identificerer butikkernes potentiale

EXITshopping er et koncept, som afdækker den enkelte butiks og dermed kædens performance. Butik for butik. Distrikt for distrikt. Land for land.

Interviews med rigtige kunder, umiddelbart efter de har forladt butikken tilvejebringer unikke nøgledata som...

  • afdækker den aktuelle salgsperformance
  • beregner det reelle salgspotentiale
  • afslører butikkens produktivitet i salget
  • anviser de primære forbedringsområder for butikschefen


Læs mere om EXITshopping


Letlæselige rapporter omsætter viden til resultater

Vores leverance er et unikt værktøj, som præcist, validt og effektivt identificerer kundens ”rejse” i butikken, afdækker butikkens performance og kalkulerer det reelle salgspotentiale.

Vores koncept er designet, så de data vi indsamler og rapporterer kan omsættes til forbedrende handlinger i butikkerne enkelt og hurtigt.

For først når information og rapportering omsættes til bedre resultater skaber de reel værdi i form af øget hit-rate, øget basket size og mere tilfredse og loyale kunder.

Kundeeksempler

Vores referencer tæller en række førende nationale og internationale retailkæder.

Vi sikrer kvalitet i alle led

Alle vores projekter gennemføres ud fra et 4-trins kvalitetskoncept.

Grundig forberedelse

Vi starter aldrig et projekt uden en veldokumenteret spørgeramme. Intelligent software, detaljeret briefing samt oplæring af dygtige og erfarne interviewere sikrer en høj kvalitet.

Dataindsamling

Al dataindsamling foregår elektronisk i realtid på smartphones/tablets, præcis produktionsplanlægning sikrer ”whereabouts”, og der er stram styring af interviewere af vores koordinatorer på lokalsprog.

Valideringsproces

Alle vores tablet/smartphones er udstyret med 3G og GPS-tracking, data valideres i realtid, interviews matches op imod faktiske køb, mv.

Rapportering

Vi leverer hurtig og præcis rapportering på butiks-, distrikts- og landeniveau på lokalt sprog med alle relevante benchmarks etc.

Vil du vide mere?

Vi præsenterer gerne cases, referencer og kontakter, som kan give dig et indblik i, hvordan vi arbejder og hvordan vi kan hjælpe dig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores arrangementer og produkter.